Beleidsverklaring

Van der Meulen streeft naar het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hierbij bekijken we continu opnieuw hoe we onze eigen carbon footprint zo minimaal mogelijk kunnen houden. We kijken naar duurzame en milieuvriendelijke:

– Producten
– Verpakkingen
– Transport en vervoer
– Dagelijkse zaken


Duurzame en milieuvriendelijke producten

Bij het ontwikkelen en (in)kopen van producten is onze intentie om te kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke producten. We kijken naar waar ze vandaan komen, hoe ze worden gemaakt en welke grondstoffen er worden gebruikt. Een belangrijk element is ook om te kiezen voor een product met een zolang mogelijke gebruikscyclus.


Duurzame en milieuvriendelijke verpakkingen

Als we producten bestellen of versturen is onze intentie om zo weinig mogelijk onnodige verpakkingen en verpakkingsmateriaal te gebruiken. Waar het kan gebruiken we papieren materialen, recyclebaar plastic of we gebruiken plastic tot een minimum. Ook recyclen we altijd het verpakking- en opvulmateriaal.


Duurzame en milieuvriendelijke transport en vervoer

Indien mogelijk kopen we groots in om het transport tot een minimum te beperken. Bij het versturen van onze producten houden we rekening met een duurzame en efficiënt mogelijke manier van verzenden.
Bij ons eigen woon-werkverkeer is het onze intentie om (zoveel als we kunnen) op een milieuvriendelijke manier te reizen, zoals op de fiets of lopend.


Dagelijkse zaken

Om de carbon footprint zo klein mogelijk te houden kijken we goed naar hoe we dagelijks omgaan met het milieu en duurzaamheid. We letten hierbij onder andere op het gebruik van onze energie: we willen zo weinig mogelijk aardgas gebruiken en letten goed op elektrisch verbruik. Hierdoor is door het gehele pad Ledverlichting aangelegd. Ook letten we op de kleinere, maar belangrijke zaken zoals het (onnodig) gebruik van licht en water, het scheiden van afval en de producten waarmee we schoonmaken. We kiezen voor duurzame alternatieven indien mogelijk.

Sneek, januari 2024

Directie van der Meulen