Disclaimer

  1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Van der Meulen. Door deze webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden te gebruiken stemt u in met deze privacyverklaring (disclaimer)

  2. Van der Meulen actualiseert en vult de inhoud van de webpagina regelmatig aan. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Artikelomschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, levertijden etc. zijn derhalve niet bindend.

  3. Van der Meulen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of met de mogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

  4. Van der Meulen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

  5. Het is geautoriseerden niet toegestaan de Van der Meulen webshop vrij te geven aan derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gebruikt en/of verzendt.

  6. Van der Meulen behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen om de wegpagina te gebruiken. In aansluiting daarop is het Van der Meulen toegestaan de toegang tot de webpagina, en de daaraan gekoppelde bestanden, te monitoren.